• borusan limanı
  • borusan limanı

Hedeflerle Yönetim

SAP Business Intelligence

Şirketimizde hedeflerin tanımlanması ve yayılımı Stratejik Planlama Süreci kapsamında sağlanmaktadır.

Hedef ve stratejilere ulaşılabilirliğin izlenmesi ve analizlere dayalı karar alınmasının yönetim anlayışımızla bütünleştirilmesi amacıyla, VBM kullanılmaktadır. VBM ile hedeflerin gerçekleşen değerlerle karşılaştırılmasını baz alan bir performans yönetimi sistemi ve buna uygun raporlar oluşturulmakta, değer yaratan süreçler belirlenmekte ve izlenmektedir. Bu uygulamada kullandığımız araçlar BI/SEM sisteminin sunduğu Dengeli Şirket Karnesi (Balanced Scorecard: BSC), Yönetim Kokpitleri ve raporlama setleridir (BEX Raporları).

VBM, üst yönetim toplantıları, aylık yönetim raporu, stratejik performans raporları, Bölge Müdürleri toplantıları, operasyon zirveleri gibi kanallarla şirket geneline hedeflerin yayılımı sağlanmaktadır.

borusan limanı borusan limanı borusan limanı
 
borusan limanı borusan limanı borusan limanı

Strateji Odaklı Organizasyon Modeli

Borusan Lojistik 2007 yılından bu yana Strateji Yönetimi Süreci’ni Dünya’nın en iyi 50 düşünürü arasında yer alan Dr. Robert Kaplan ve Dr. David Norton tarafından geliştirilmiş “Strateji Odaklı Organizasyon” Modeli çerçevesinde yönetmektedir. 2009 yılında Borusan Lojistik, Dr. Kaplan ve Dr. Norton liderliğinde Palladium Grup tarafından her yıl Dünya’da 5 kıtada gerçekleştirilen “Strateji Odaklı Organizasyon” değerlendirmesinden başarıyla geçerek bu ödülü Dünya’da alan ilk lojistik firması olmuştur.

Strateji Odaklı Organizasyon Modeli, şirketlerin stratejilerini başarıyla hayata geçirmek için uygulaması gereken yönetim prensiplerini içermektedir. Modelin özünde hedeflere erişmek için sadece iyi stratejilerin belirlenmesinin yeterli olmadığı, stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli süreçlerin de oluşturulması ve başarıyla uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Strateji Odaklı Organizasyon Modeli’nin beş temel unsuru aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır.

  • Liderler değişimi harekete geçirir ve başarıyla yönetirler
  • Stratejilerin operasyonel ifadelere dönüştürülmesi sağlanır
  • Organizasyon stratejilerle uyumlaştırılır
  • Strateji herkesi işi haline getirilir
  • Stratejik performans düzenli olarak değerlendirilerek stratejilerin gözden geçirilmesi ve dinamik tutulması sağlanır

İyi yönetim uygulamaları ile başarılı sonuçlar alarak sınırları aşmaya hız kesmeden devam eden Borusan Lojistik, en son 2009 yılında aldığı “Hall of Fame” ödülü ile sınırlarını uluslar arası platforma taşımıştır. Borusan Lojistik’in başarısı "Hall of Fame" ödülünün takdimi sırasında Dr. Kaplan tarafından şu şekilde dile getirilmiştir:

"Borusan Lojistik, başarılı uygulamaları ve iş sonuçları ile sadece bugünü değil, gelecekle ilgili hedeflerine de ulaşacağını garanti altına almış durumda. Farklılaşmanın kısıtlı olduğu lojistik sektöründe müşteri odaklı stratejileri ile farkın nasıl yaratılabileceği başarıyla ortaya konmuş. Ödül başvurusunun değerlendirme sürecinde irdelediğimiz Borusan Lojistik uygulamaları David ve beni oldukça etkiledi. Geliştirdiğimiz model ve kavramları kendine uyarlamanın ötesinde geliştiren Borusan Lojistik’in başarılı uygulamalarını önümüzdeki yıl düzenlenecek konferansta dinlemeyi ve Harvard Business Review’de raporlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İçten tebrikler!"
borusan limanı