• borusan limanı
 • borusan limanı

Politikalar

borusan limanıBorusan Holding ilke ve prensiplerine dayalı geliştirilen politikamız, başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlama yönünde tüm paydaşlarımıza odaklanmayı ve sürekli gelişmeyi esas almaktadır;

Hissedarlarımızla

 • Şirket değerini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleriz

Müşterilerimizle

 • Müşterilerimizin memnuniyetini, gereksinimler ve hizmet standartlarımızın gelişimine paralel sürekli artırırız
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetir ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştiririz
 • Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiririz
 • Müşterilerimizle ilişkilerimizde iş ahlâkı ve adalet esaslarını dikkate alırız
 • Müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmaya, yeni müşteri kazanmak kadar önem veririz

Kamu Yönetimi ve Yasalarla

 • Yasal gereksinimleri tartışmasız yerine getiririz
 • Muhasebe kayıtlarımızda, şirket işlemleri ve varlıkların yönetimini doğru ve ayrıntılı bir şekilde yansıtırız
 • Şirketimizin kaynaklarını herhangi bir siyasi partiye destek amaçlı kullanmayız
 • Yerel yönetimlerin gereksinimlerine katkıda bulunuruz

Toplumla

 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ticari başarının yanı sıra, ülke ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlarız
 • Çevre, kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında da toplumumuza katkıda bulunuruz
 • İtibari yüksek sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında üst düzey yöneticilerimiz tarafından temsil ediliriz
 • Çalışanlarımızın toplum için hizmet üreten, değer katan, saygın sosyal ve meslek kuruluşlarında görev almalarını destekleriz
 • Mevcut ve olası olumsuz çevresel etkilerimizi kontrol altına alırız

Tedarikçilerimizle

 • Tedarikçilerimizle uzun süreli, kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurarız
 • İlişkilerimizi sürekli kılmak için tedarikçilerimizin menfaatlerini dikkate alırız
 • Satın alma sürecinde fiyat ve kalitenin yanı sıra güvenirlik ve dürüstlüğü de göz önünde bulundururuz
 • Borusan ilkelerine zarar verecek hiçbir kişisel ilişkiye girmeyiz.
 • Tedarikçilerimizin gelişimine önem veririz

Çalışma Arkadaşlarımızla

 • Birbirimizle karşılıklı güvene dayalı olumlu ve şeffaf ilişkiler kurarız
 • Takım halinde, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışında çalışırız
 • Sağlıklı, güvenli ve ergonomik çalışma ortamı oluştururuz
 • Çalışanlarımızın başarısını, katılımını ve gelişimini destekleriz
 • Çalışanlarımızın zamanında tanınmasını ve takdir edilmesini sağlarız
 • Birbirimizle ilişkilerimizde hedeflerimizin aynı doğrultuda olduğunu unutmayız

Şirketimizde

 • Şirket değerlerimizi her zaman ön planda tutarız
 • Şirketimizin performansının gelişiminde hepimiz payımıza düşeni yaparız
 • Kişisel çıkarlarımızla şirket çıkarlarını asla birbirine karıştırmayız
 • Şirketimizin varlıklarını, tesislerini ve hizmetlerini düzgün ve yasalara uygun kullanırız
 • Paydaşlarımıza ait bilgileri hassasiyetle koruruz

Grup Şirketlerimizle

 • Borusan grubunun bir parçası olma sorumluluğunda hareket ederiz
 • Birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketleriyle sinerji halinde çalışırız
 • Grup içi işbirliklerini kazan-kazan prensibine göre geliştiririz
 • Grup içi hizmetlerde rekabet koşullarını dikkate alırız