• borusan limanı
  • borusan limanı

Toplum

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

borusan limanıŞirketimiz, politika ve değerleri doğrultusunda toplumsal sosyal sorumlulukla ilgili olarak çocuk, eğitim ve spor'dan oluşan üç ana temaya odaklanmakla beraber, Borusan Grubu'nun ortak anlayışı doğrultusunda ve grup sinerjisi dahilinde kültür ve sanatı da desteklemektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sadece çalışan, yalnız müşteri ve hissedarların değil, toplumun beklentilerini de dikkate almak temel değerlerimiz arasındadır. Bu yönde stratejik plânlama süreci kapsamında toplumsal beklentiler de dikkate alınmakta sahip olunan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye verilen olumsuz etkiler kontrol altında tutulmaktadır.

Toplumla işbirliğimiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız değerlerimiz ve politikalarımız doğrultusunda yasalara uyum, örnek olma ve sektörü ileriye taşıma yönündeki faaliyetlerle (sektör derneklerinde aktif yer alma, sektörel zirvelerde sponsorluk vb.) kuvvetlendirilmektedir.

Çocuk Resim Yarışması

borusan limanı2003 yılından beri çalışanlarımızın çocukları arasında düzenlediğimiz "Borusan ve Çevre" konulu resim yarışmasında dereceye giren çocukların eğitim masraflarına katkıda bulunmaktayız. 2007 yılında ise yarışmayı genişleterek tüm Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerini dahil ettik. Geçtiğimiz 3 sene ağırlıklı olarak çevre konusunun işlendiği yarışmamızda 2007 yılındaki yarışma konusu " trafik kurallarına uyalım " ile trafik kurallarının öneminin vurgulanması ve çocukların trafik ve çevre kuralları konusunda bilinçlendirilmesini amaçladık.

borusan limanıBu mesajını daha etkili verebilmek için ise tüm bölgelerinde, yarışma öncesinde, Turnagöl Çocuk tiyatrosu tarafından "Trafik kurallarına uyalım, güvenli yol alalım " temalı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Tiyatro oyununun senaryosu son derece titiz bir ekip çalışması ile hazırlandı. Tiyatronun yaratıcı ekibi Borusan Lojistik yetkilileri ve Üst yönetimi mesajlarını daha etkin verebilmek için bir araya gelerek çalıştılar. Senaryo yazarları ile şirketin iş yapış şekli, çevreye saygı ve çevrenin korunması, sektörde kullanılan terminolojiler ve yasalar hakkında bilgi paylaşılması neticesinde ise, oyunda verilmesi hedeflenen mesajın ve bu konudaki Borusan Lojistik'in kurumsal değerleri çerçevesinde birleştirilerek aktarılması sağlandı.

borusan limanıHatta bu çalışmada belkide kurumlara yönelik yapılan tiyatro oyunları konusunda bir ilke imza atıldı; ilk sahnelenen oyunda oyunun kahramanlarından Ebru Abla karakterinin babası rolünü firmanın genel müdürümüz "Kaan Gürgenç" canlandırarak tüm izleyicilere güzel bir sürpriz yaşattı. Daha sonrasında ise bu rolü, şirketin genel müdür yardımcıları ve oyunun sahnelendiği bölgenin bölge müdürleri canlandırarak geleneği devam ettirdiler. Hem bu hoş sürpriz hem de oyunun interaktif yapısı sayesinde her seferinde sadece çocukların değil ailelerin de keyif aldığı, çocukların da eğlenerek bilgilerini tazeledikleri bir oyun çıktı ortaya.

Çocukların yaptığı "Trafik kuralarına uyalım, güvenli yol alalım" konulu resimler, tüm bölgelerdeki yarışmalar tamamlandıktan sonra resim öğretmenleri tarafından değerlendirilecek ve her yaş kategorisinde dereceye giren ilk 3 eser belirlendi. Resim yarışmasında dereceye giren resimlere her yıl olduğu gibi Borusan Lojistik 2008 takviminde yer verilecek ve çocukların eğitim masraflarına destek olunacak.

Oyuncak Kampanyası

2005 yılında çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz "oyuncaksız çocuk kalmasın" kampanyası ile Türkiye çapındaki tüm Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarında kalan 9 bin 500 civarında çocuğa yaklaşık 26 bin oyuncak dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Yuvaları'nda kalan 0- 14 yaş arası çocuklara oyuncak dağıtıldı. 2 ay süren kampanya nedeniyle, oyuncakları taşıyan Borusan Lojistik aracı Türkiye çapında 92 çocuk yuvasını ziyaret etti. Çalışanlarımız gönülllü olarak araçla birlikte seyahat ederek hediyeleri çocuklara dağıtılar.

Kampanyayı sayılarla özetlemek gerekirse; tüm Türkiye'deki Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarında kalan 9500 çocuğa ulaşıldı. . Kampanya kapsamında 26 bini aşkın oyuncak Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarına dağıtıldı. Tüm Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarına oyuncak dağıtımı için hazırlanan özel araçla toplam 25.000 km yol yaptı. . Bağışlanan oyuncakların sayımı, elleçlenmesi ve paketlenerek hazırlanmasında harcanan emek 3.000 adam saate ulaştı. Kampanya sonrasında ise Türkiye çapında gerçekleştirdiğimiz planlı ve organize dağıtımımız nedeni ile SHÇEK tarafından ödüllendirildik. SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış, Genel Müdürümüz Kaan Gürgenç'i ziyaret ederek Türkiye çapında düzenlenen bu kampanya için teşekkür edip şeref madalyası ve beraberinde berat takdim etti.

borusan limanı borusan limanı borusan limanı

Spor

Faaliyet içinde bulunduğumuz bölgelerin geliştirilmesi ve o bölgeye katkıda bulunmakta şirketimizin misyonları arasında yer almakta. Geçtiğimiz senelerde Gemlik yelken kulübü Borusan katkıları ile yeniden hayata geçirildi. Küçük yelkencilerimiz iki senedir yurt içinde ve dışında aldıkları ödüller ile bizleri onurlandırmaya başladılar bile.

borusan limanı borusan limanı borusan limanı

Akademik Faaliyetlerimiz

Üniversiteler ve akademik platform da yapılacak çalışmalar da bizim açımızdan son derece önemli. Geleceğin iş adamlarının, mühendislerinin bugünün profesyonelleri ile bir araya getirildiği platformları özellikle çok faydalı bulmaktayız. Bu düşünce kapsamında 2 yıl üst üste, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü'nün düzenlediği kampın sponsorları arasında yer almaktayız. Sektörün önde gelen isimlerinin, çeşitli üniversitelerden katılan öğrencilere sunumlar yapıldığı kamp sonunda yapılan vaka analizi yarışmasında dereceye girenler Borusan Lojistik'te staj yapma fırsatını yakalıyorlar. Yıldız teknik üniversitesi haricinde Galatasaray Üniversitesi Kalite günleri gibi çeşitli üniversitelerin aktivitelerini de desteklemekteyiz.

borusan limanı borusan limanı borusan limanı

Çeşitli ünüversiyeterin kariyer kulüpleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde belirlenen zamanlarda universite öğrencilerinin lokasyonlarımızda operasyonlarımızı görebilmeleri için geziler gerçekleştirilmekte

Çevre

borusan limanıSahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile olumsuz çevresel etkileri kontrol altında tutarak yasalara tam uyumu taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda, Gemlik'teki Borusan Lojistik Gemlik Limanı Atık Kabul Tesisi'ni 02.03.2006 tarihinde faaliyete soktuk. Yeni yönetmelik doğrultusunda, limana yanaşan gemilerin katı, sıvı ve tehlikeli atıkları bertaraf edilmek üzere teslim alınıyor. Borusan Lojistik Gemlik Limanı, böylece Türkiye'de atık alım tesisi kurarak lisans alan ve hizmet vermeye başlayan ilk limanlardan biri oldu ve bu sayede Gemlik Limanı'na yanaşan gemilerin katı ve tehlikeli atıklarını toplayarak denizlerimizin korunmasına, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine ve denizlerimizin temiz kalmasına önemli bir katkıda bulunmakta.

borusan limanıGeçmişte gemilerden atılan katı ve sıvı atıkların denizlerimize ve kıyılarımıza ne kadar ciddi zararlar verdiğine hep birlikte şahit olduk. Borusan Lojistik olarak ise Gemlik Limanı'na yanaşan gemilere ihtiyaç duydukları atık bertaraf imkanlarını sunarak, katı atıktan, sintine suyu ve tehlikeli atıklara kadar, denizlerimizin sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek her türlü atığı teslim alarak doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ek yatırımlarla, kullandığımız liman vinçlerini elektrikle çalışır hale getirdik, bu şekilde hava ve gürültü kirliliğini de ortadan kaldırılmış oldu.

borusan limanıİş süreçlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme göndermekteyiz, geri dönüştürülemeyen tehlikeli atıklarımızı da ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ettiriyoruz. Gebze depomuzda oluşturulan geçici atık depolama sahası sayesinde de atık akülerin içindeki tehlikeli kimyasalların toprağa, havaya ve yer altı sularına karışması engelleniyor. Yeni Genel Müdürlük binamızda çevreye zararlı ve ozon tabakasını delen gazları içermeyen klimalar kullanılıyor.

Çevre faaliyetlerine çalışanlarımızı ve ailelerini de dahil etmeye özen gösteriyoruz. Örneğin çalışanlarımız ve ailelerine dağıtılmak üzere hazırladığımız, "Daha Kaliteli bir Yaşam için Geri Kazan" başlıklı çevre broşürü, çocukların dikkatini çekecek boyama sayfaları da içeriyordu.

ISO 14001

Çevre Yönetim Standardı borusan limanı

  • Faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini analiz eder.
  • Çevre ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini planlar ve yönetir.
  • Çevreye olan olumsuz etkilerini sürekli azaltmak ana hedefidir.
  • Acil durumlarını planlar ve yönetir. Acil durumlara her zaman hazırdır.
  • Faaliyetlerinde çevre bilincini ön planda tutarak çalışır.
  • Atıklarını kaynağında ayrıştırarak, çevreye en az zarar verecek biçimde bertarafını sağlar
  • Tüm tedarikçi ve müşterileri ile ilişkilerinin her boyutunda çevre faktörünü göz önüne alır.