• borusan limanı
  • borusan limanı

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Yetkinlik ve Performans Yönetimi

Hem iş hedeflerinin hem de kişisel yetkinlik hedeflerinin dikkate alındığı performans değerlendirme görüşmeleri her yıl düzenli olarak yılda 2 kere yapılır, çalışanların performansları yıl sonunda değerlendirilerek sistemde kayıt altına alınır. Bu değerlendirmeler ile çalışanın belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmedeki gayret ve başarısı değerlendirilir.

“360° Yetkinlik Değerlendirme Sistemi” bireysel ve kurumsal performansı geliştirmeyi destekleyen önemli araçlarımızdan biridir. Sistem, değerlendirme ve geri bildirim kültürü yaratmayı amaçlar. 2000 yılından beri kullanılan, kullanıldıkça geliştirilen “yaşayan” bir sistemdir. Borusan Lojistik tanımlı yetkinlikleri işe alımlarda sorgulanırken, Yetkinlik Değerlendirme sonuçları; Performans Yönetimi, Eğitim & Gelişim Yönetimi, Kariyer Planlaması, Yedekleme Planlaması aşamalarında kullanılır.

Çalışanların yetkinlikleri; astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşleri alınarak 360° yaklaşımı ile değerlendirilir. Yetkinlik hedefleri iş hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak verilmektedir. İşi yapmak için gereken yetkinlikler ve kişinin sahip olduğu yetkinlikler arasındaki fark analiz edilerek gelişim alanları belirlenir.

Eğitim ve Gelişim

Borusan Lojistik'te Eğitim

Borusan Lojistik insan kaynağını geliştirmek için, şirket stratejilerimizin hayata geçmesini sağlayacak liderlik ve yönetim, kişisel gelişim, teknik gelişim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarını donatacak tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi içinde toplamıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Borusan Akademi'nin misyonu "Değer yaratan iş liderleri geliştirmek"tir. Bu kavram kaynağını Grup vizyonunun "Bir Adım Önde Olmak" hedefinden alır. Bir adım önde olmak felsefemiz doğrultusunda çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlamak ilkemizdir.

Borusan Akademi kapsamında çalışanların gelişimini stratejik odaklı ve proaktif olarak yönettiğimiz özel gelişim programları bulunur. Bu programların temel hedefi, her seviyeden çalışanımızın Borusanlı kimliğini benimsemesini ve ortak vizyonumuz altında, bugünün değişen iş ortamında yetkin düzeyde kendini hazır tutabilmesini sağlamaktır. Teknik eğitim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarımızın mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ve kabul görmüş standartlarda sertifikasyon ile teknik yetkinliklerini akredite etmeyi hedefleriz. Aynı şekilde akademik programlar kapsamında Grubun fark yaratmasını sağlayacak stratejik programlar olan satış ve liderlik fakülteleri ve kariyer bazlı uygulamalar yer alır.

Koçluk Süreci

Çalışanlarımızın öğrenme ve gelişmelerini desteklemenin yanısıra, mevcut performanslarını artırıp, ilerideki pozisyonlarına da daha etkin bir şekilde hazırlayabilmek adına Şirketimizde dışarıdan sağlanan bir hizmet olarak Koçluk desteği ve eğitimi verilmektedir. Şirketimizde koçluk yapan Profesyonel Koç'umuz International Coach Federation "ICF"in üyesidir. Şirket yöneticilerimiz kişisel gelişimleri için koçluk desteği almakta ve şirketimizdeki çalışanlara da "Yönetici Koç" olarak destek olmaktadırlar.

Borusan Akademi

borusan limanıRekabet üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden biri; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş bir işgücünün eğitimi ve geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Borusan Grubu, Borusan Akademi çatısı altında tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini toplamıştır.

Klasik eğitim ve gelişim sürecini ömür boyu öğrenmeye doğru çeken bir yaklaşım olarak görülmelidir. Bir öğrenme laboratuarıdır.

Borusan Akademi'nin temel amaçlarından biri sürekli organizasyonel gelişimi sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Grup ve şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri, ihtiyaçlar ve kaynaklar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlayacak akademik programlar oluşturulmaktadır.

Akademik programların temel hedefi her seviyeden çalışanımızın Borusanlı kimliğini benimsemesini ve ortak vizyonumuz altında, bugünün değişen iş ortamında yetkin bir düzeyde kendini hazır tutabilmesini sağlamaktır. Aynı şekilde akademik programlar kapsamında Grubun fark yaratmasını sağlayacak stratejik programlar ile kişisel gelişimi odaklı programlar oluşturularak liderlik geliştirme ve kariyer bazlı uygulamalar yer almaktadır. Kişisel gelişim odaklı programlar, kariyer ve performans yönetim sistemleri ile entegre çalışan, aynı zamanda çalışanların mesleki/teknik gelişimini ve liderlik özelliklerini de geliştiren çözümlerdir.

Satış Fakültesi

borusan limanıRekabetin sürekli arttığı günümüzde, ürün ve hizmet kalitesinin yanında, değişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak ancak değer yaratan yetkin satış ekipleri ile mümkün olabilir. Bu yaklaşımdan hareketle, 2010 hedeflerimize ulaşmada kritik role sahip satış kadrolarımızı gereken becerilerle donatmak ve geliştirmek amacıyla Borusan Akademi çatısı altında Satış Fakültesi kurduk. Satış Fakültesi' nin misyonunu da, "Satış ekiplerimizi müşteri odaklı, fark yaratan, sürekli büyümeyi gerçekleştirecek yetkinliklerde geliştirmek" olarak belirledik.

Liderlik Fakültesi

borusan limanıBorusan Grubu'nun büyümesi ile birlikte insan kaynakları gereksinimleri de gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın büyük bölümünü, kendi çalışanlarımız arasından yaratmak adına Liderlik Fakültesi'ni oluşturduk. Bu fakültenin dekanı ise genel müdürümüz Kaan Gürgenç oldu. Liderlik Fakültesi misyonumuz "Değişen koşullarda stratejileri bilgiyi yöneterek stratejiyi belirleyen, kaynakları sonuca yönelik harekete geçiren, kendini ve ekibini sürekli geliştiren, değişimi yöneten iş liderleri yetiştirmek"tir.

Misyonumuzun ilk adımı olarak da iş hayatında ihtiyaç duyduğumuz pratik becerileri çalışanlarımıza katacak lisansüstü seviyesinde bir program oluşturup, iş ortağı olarak Sabancı Üniversitesi ile birlikte farklı seviyeler için geliştirdiğimiz lider geliştirme programını sürdürülüyor.

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi, çalışanların mevcut mesleği / işi, deneyimi, öğrenimi, şirketi / departmanı ile sınırlı kalmaksızın, çalışanların yetkinliklerine ve şirket ihtiyaçlarına uygun olan iş alanlarında, belirlenecek bir yönde (yatay veya dikey) kişisel gelişim sağlamasını, bağlılığının artmasını, başarı ve motivasyonunun güçlenmesini, sonuç olarak şirket başarısının kesintisiz olarak uzun vadeye taşınmasını hedefler.

Her yıl düzenli olarak yapılan "Management Review" toplantılarında, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu pozisyonun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her seviyedeki çalışanlar en etkin şekilde değerlendirilir.

Bu değerlendirmelerde çalışanların kariyerlerinde hangi yönde ilerleyecekleri belirlenirken, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısı, potansiyeli ve yetkinlik profilinin birbirine uygunluğu bir arada değerlendirilir.

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

Borusan Grubu'nda HAY iş değerleme sistemi uygulanmaktadır. Dünya standardında bir metodoloji olan iş değerleme sistemi aracılığı ile yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların toplam gelir paketi oluşturulmaktadır.

Ücret seviye belirlenmesi aşamasında ise piyasa ile kıyaslama çalışmaları yapılarak rekabetçi konumlandırma yapılmaktadır. Ayrıca performans yönetim sistemi ile entegre çalışan ödüllendirme yapısı bulunmaktadır.