• borusan limanı
  • borusan limanı

Vizyon, Misyon, Değerler

Misyonumuz

  • Tedarik Zincirine Stratejik Değer Katmak

Vizyonumuz

  • Lojistikte Sınırları Aşan Liderlik

Değerlerimiz

  • Başarma Azmi
  • Müşteri Odaklılık
  • Bireysel İnisiyatif ve Sorumluluk
  • Güvenilirlik
  • Topluma Katkı